MEXPOL

L+Z Drehmaschine MEXPOL TUG-40 Baujahr 1986